Richard Wagner Stichting

De Stichting richt zich op het genereren van bekendheid voor het leven en werk van de componist Richard Wagner.

Om dit doel te verwezenlijken worden een aantal middelen ingezet. De belangrijkste zijn;

- het verstrekken van informatie aan een breed publiek over het cultuurgoed en de werken van Richard Wagner. Zij wil tevens het bezoek stimuleren om uitvoeringen van zijn werk bij te wonen.

- Jonge musici, musicologen en theatermakers in het kader van hun ontwikkeling stimuleren om zich verder te verdiepen in het werk van Richard Wagner. In samenwerking met het Internationale RWSI ondersteunt de stichting stipendiaten in een studiereis naar de Bayreuther Festspiele in het kader van een internationaal stipendium programma.

- Het bevorderen en propageren van op het werk van Richard Wagner gerichte zangkunst, muziekuitvoeringen en muziektheaterregie. De stichting helpt bij het organiseren van concoursen, masterclasses, muziekdagen en beeld- en geluidsregistraties. Zangers, musici en theatermakers worden daarbij financieel ondersteunt. In het IVC, het internationale zangconcours waarvan de finale in Nederland plaatsvindt, wordt door de Stichting de ‘Wagnerprijs van Nederland’ uitgereikt.

Informatie

Wagners negentiende-eeuwse geschriften zijn nagenoeg onbekend. Deze zijn echter cultuurhistorisch van belang om zijn muziekdrama’s te kunnen doorgronden en om zijn niet onomstreden opvattingen te kunnen beoordelen en wegen. De Duitse teksten zijn in opdracht van de Wagnerstichting vertaald en geannoteerd. Met deze hedendaagse vertaling zijn deze geschriften nu toegankelijker gemaakt voor  een breder publiek. Hiermee wordt een bijdrage geleverd om de doorwerking van zijn ideeën op hedendaagse musicologisch en maatschappelijke ontwikkelingen beter te begrijpen.

De stichting heeft de Nederlandse vertaling van Wagners geschriften door dr. Philip Westbroek mede helpen financieren. De negen delen zijn uitgegeven bij uitgeverij IJzer en kunnen besteld worden bij uw boekhandelaar.

 

Voor een beschrijving zie:  www.uitgeverij-ijzer.nl