De muziek van Richard Wagner heeft sinds de introductie in 1853 in Nederland met ups en downs weerklank gevonden. Ons land kent weliswaar een lange opvoeringstraditie van zijn muziekdrama’s, de waardering en uitvoeringspraktijk wisselen nog weleens. Het hedendaags operapubliek wisselt sterk van mening; een deel beleeft de werken enthousiast, een ander deel stelt zich afwijzend op. Zwaar, moeilijk en het duurt veel te lang zijn veel gehoorde meningen binnen deze laatste groep.

Hoe het ook zij, meer begrip onder een grotere groep mensen zou zeker helpen om ook in de toekomst de traditie van Wagner uitvoeringen voort te zetten.

Wilt u meer over Wagner, het genootschap en haar activiteiten lezen dan verwijzen wij u naar www.wagnergenootschap.nl