Belastingaftrek voor donateurs

Schenkingen dan wel legaten zijn zeer welkom gegeven de doelstellingen van de stichting. Mocht u dit overwegen maar toch hierover nog wel eens van gedachte willen wisselen, dan staan wij daar als bestuur open voor. Met de culturele ANBI-status van de Richard Wagner Stichting is het in ieder geval voor schenkers beduidend interessanter om schenkingen / legaten aan de stichting te doen.

Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting onder bepaalde voorwaarden 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

Ondernemingen onder de Vennootschapsbelasting mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

De Belastingdienst geeft over het doen van giften aan culturele ANBI’s informatie op een aparte website: Klik hier

Er is door de Belastingdienst ook een rekenmodel opgesteld dat aangeeft hoeveel een gift u uiteindelijk netto kost. Zie: Hier en ook: deze link

 Het overeenkomstformulier is te downloaden via: Deze link

Vanzelfsprekend zal ook een belastingadviseur u hierover meer kunnen vertellen.