Actueel Beleidsplan

Zoals onder ‘Doelstelling’ aangegeven, staat de stichting een aantal activiteiten voor ogen, zoals onder meer:

  • Ondersteuning van de serie Nederlandse vertalingen van Wagners theoretische geschriften;
  • De toekenning en financiering van de ’Wagner-prijs van Nederland’ op het Internationaal Vocalisten Concours (IVC);
  • De selectie en uitzending van jonge talentvolle musici als stipendiaat naar Bayreuth;
  • Het financieren c.q. promoten van projecten op het gebied van informatieverstrekking aan een breed publiek om het op de muziek van Wagner te attenderen en daar meer kennis van te laten verkrijgen. 

Het volledige huidige beleidsplan kunt u hier inzien: pdf Tussentijds beleidsplan RWSN 2022 - 2023 (1.82 MB)

Statuten

De statuten kunt u inzien/downloaden op:  pdf Statuten Richard Wagner Stichting (1.58 MB)